Ouders en leerlingen

Leerlingen uit het SBO of SO

Toelating en terugplaatsing van leerlingen vanuit het SO of SBO

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O wordt afgegeven voor een vooraf bepaalde termijn. Uiteraard wordt de voortgang van de leerling zorgvuldig gestuurd en geëvalueerd (dit wordt beschreven in het OPP). Als de gestelde doelen van de plaatsing van de leerling binnen de S(B)O onderwijssetting zijn gerealiseerd, komt terugplaatsing in beeld:

  1. De S(B)O school neemt het initiatief tot inwerkingstelling van de procedure terugplaatsing
  2. De S(B)O school voert overleg over de terugplaatsing met de ouders van betreffende leerling
  3. De S(B)O school organiseert een IHI overleg met ouders, basisschool en evt. andere betrokkenen gericht op onderzoeken van de matching tussen de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en dat wat de (moeder)school kan bieden.
Ouders en leerlingen
Van VO naar vervolgonderwijs of werk
Ouders en leerlingen
PO leerlingen 4-12 jaar
Ouders en leerlingen
Leerlingen uit het SBO of SO
...die terugstromen naar het (speciaal) basisonderwijs
Ouders en leerlingen
VO leerlingen
...die overstappen naar een andere vo school
Ouders en leerlingen
PO leerlingen die zij-instromen
...vanwege een verhuizing of overstap naar een andere school
Ouders en leerlingen
Leerlingen jonger dan 4 jaar
...die nog geen school hebben