Ouders en leerlingen

PO leerlingen 4-12 jaar

 

 

  1.  
    De warme overdracht van ‘voorschool’ naar basisschool: VVE-voorzieningen in Zoetermeer geldt de verplichting om een overdrachtsformulier te gebruiken. Daarnaast vindt in toenemende mate (aanvullende) mondelinge informatie- uitwisseling plaats. Het feit, dat voorschoolse voorzieningen vaak in of nabij basisscholen worden gehuisvest, maakt de warme overdracht gemakkelijker. Zeker voor leerlingen die op de VVE extra ondersteuning nodig hadden, is een warme overdracht naar de basisschool erg belangrijk. De nieuwe leerkracht weet dan wat voor het kind werkt, en wat niet werkt.
  2. De warme overdracht van basisschool naar basisschool: het wettelijk verplichte ‘Onderwijskundig rapport van basisschool naar basisschool’ wordt door alle scholen gehanteerd. In Zoetermeer zijn op het niveau van de schoolbesturen afspraken gemaakt over de wisseling van basisschool door leerlingen, gericht op een zo soepel mogelijke overgang. De informatie in het onderwijskundig rapport en een evt. mondelinge toelichting geven de nieuwe school informatie die nodig is om een besluit te nemen over de toelating en over de mogelijke extra ondersteuning die het kind nodig heeft.
  3. De warme overdracht van basisonderwijs naar een speciale voorziening (SBO, SO): gedurende het IHI-traject wordt een dossier opgebouwd (inclusief – zo nodig – een intelligentie-onderzoek of ander onderzoek) met als kern een onderwijskundig rapport, waarbij ambulant begeleiders of medewerkers van het SBO of SO worden betrokken. Bij de overstap naar de speciale onderwijsvoorziening is de leerling daardoor al bekend op de nieuwe school.
  4. De warme overdracht vanuit een speciale voorziening (SBO, SO) (terug) naar het (speciaal) basisonderwijs: het IHI-traject wordt gehanteerd, waarbij de betreffende (speciale) basisschool wordt betrokken en in meedenkt over de best passende plek voor het kind.
  5. De warme overdracht van PO naar VO: in Zoetermeer functioneren tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs afspraken in het kader van de PoVo-procedure (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs-procedure). Waar het leerlingen betreft, die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben, wordt het voortgezet onderwijs tijdig in het kader van de IHI-werkwijze betrokken. Dit geldt zowel bij leerlingen die van een basisschool komen als voor leerlingen uit het SBO en SO. Het is belangrijk om te weten dat de school waar de leerling vandaan komt de plicht heeft om alle informatie die relevant is voor de ondersteuning van het onderwijs aan het kind, door te geven aan de vervolgschool. Medische informatie en diagnoses mogen alleen doorgegeven worden met toestemming van ouders. Informatie over wat werkt (en wat niet) in het onderwijs aan de leerling, moet overgedragen worden. Het belang van goed onderwijs aan het kind, gaat dan voor het recht op privacy.
Ouders en leerlingen
Van VO naar vervolgonderwijs of werk
Ouders en leerlingen
PO leerlingen 4-12 jaar
Ouders en leerlingen
Leerlingen uit het SBO of SO
...die terugstromen naar het (speciaal) basisonderwijs
Ouders en leerlingen
VO leerlingen
...die overstappen naar een andere vo school
Ouders en leerlingen
PO leerlingen die zij-instromen
...vanwege een verhuizing of overstap naar een andere school
Ouders en leerlingen
Leerlingen jonger dan 4 jaar
...die nog geen school hebben