Ouders en leerlingen

PO leerlingen die zij-instromen

Toelating en plaatsing van leerlingen als ‘zij- instromer’ (vanwege verhuizing of overstap)
 1. Ouders melden hun kind bij voorkeur tenminste 10 weken voor de schoolwisseling bij de nieuwe school aan.
 2. De ‘nieuwe’ school vraagt het onderwijskundig rapport op bij de school van herkomst en onderzoekt, in overleg ook met de ouders, of de ondersteuningsbehoefte van de leerling de ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden van de school niet overstijgt.
 3. Vooruitlopend op de beslissing kan de school de leerling voorlopig een plek geven, zodat de leerling niet thuis komt te zitten. De uitkomst van het contact tussen de ib’ers van de oude en de nieuwe school is leidraad. De directeur van de ontvangende school beslist.
 4. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de school van herkomst en evt. andere betrokkenen
 5. Betreft het een school buiten Zoetermeer: via telefonisch-/mailcontact
 6. Binnen de gemeente: organiseren van een IHI overleg met de ‘oude’ school, ouders en evt. andere betrokkenen; gericht op de vraag of de school een adequaat antwoord kan bieden op de ondersteuningsbehoefte van de leerling:
  Zo ja: kind wordt ingeschreven
  Zo nee: verder op zoek naar welke school wel een goede onderwijsplek kan bieden.
 7. Kinderen kunnen pas worden ingeschreven als het onderwijskundig rapport ingevuld aanwezig is. Daarbij geldt als regel dat het OKR altijd uiterlijk binnen 2 weken na aanmelding op de nieuwe school aanwezig is. Zo nodig wordt een IHI overleg georganiseerd. Binnen 6 weken na de ontvangst van het onderwijskundig rapport is duidelijk of de leerling wel of niet wordt ingeschreven.
Ouders en leerlingen
Van VO naar vervolgonderwijs of werk
Ouders en leerlingen
PO leerlingen 4-12 jaar
Ouders en leerlingen
Leerlingen uit het SBO of SO
...die terugstromen naar het (speciaal) basisonderwijs
Ouders en leerlingen
VO leerlingen
...die overstappen naar een andere vo school
Ouders en leerlingen
PO leerlingen die zij-instromen
...vanwege een verhuizing of overstap naar een andere school
Ouders en leerlingen
Leerlingen jonger dan 4 jaar
...die nog geen school hebben