Ouders en leerlingen

Van VO naar vervolgonderwijs of werk

Na het voortgezet onderwijs zullen de meeste jongeren hun schoolloopbaan voortzetten in een middelbare beroepsopleiding (MBO) of verder studeren aan een hoge school of universiteit.

In Nederland geldt leerplicht tot 18 jaar en wordt ernaar gestreefd dat iedere jongere een startkwalificatie heeft. Een jongere heeft een startkwalificatie als hij een afgeronde MBO-opleiding op minimaal niveau 2 heeft of een HAVO-diploma. Alle scholen adviseren en begeleiden jongeren in het zoeken en vinden van een geschikte vervolgopleiding of arbeidsplaats.

Jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen worden door de school waarop zij zitten (bijvoorbeeld een praktijkschool of een school voor speciaal onderwijs) begeleid naar werk of een dagbesteding. Meer over de werkwijze van het Regionale Meld- en Coördinatie punt (RMC) voor leerlingen zonder startkwalificatie vindt u hier.

Ouders en leerlingen
Van VO naar vervolgonderwijs of werk
Ouders en leerlingen
PO leerlingen 4-12 jaar
Ouders en leerlingen
Leerlingen uit het SBO of SO
...die terugstromen naar het (speciaal) basisonderwijs
Ouders en leerlingen
VO leerlingen
...die overstappen naar een andere vo school
Ouders en leerlingen
PO leerlingen die zij-instromen
...vanwege een verhuizing of overstap naar een andere school
Ouders en leerlingen
Leerlingen jonger dan 4 jaar
...die nog geen school hebben