Ouders en leerlingen

VO leerlingen

Van VO naar VO school

In principe kan er in goed overleg tussen leerling, ouder(s)/ verzorgers en de betrokken scholen worden afgestemd om de overgang van de ene naar de andere middelbare school te realiseren. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat het samenwerkingsverband Zoetermeer ingeschakeld wordt om mee te denken en/of te ondersteunen in het traject.

Indien er sprake is van een overstap van voortgezet onderwijs naar praktijkonderwijs of van voortgezet onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs is betrokkenheid van het samenwerkingsverband noodzakelijk.

Extra zorg in het voortgezet onderwijs
Sommige leerlingen hebben in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig. Zij hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig om nieuwe dingen te leren, of ze hebben hierbij extra hulpmiddelen nodig. Die extra ondersteuning kan bijv. gegeven worden op VMBO-scholen met leerwegondersteunend onderwijs en in het praktijkonderwijs.

Ouders en leerlingen
Van VO naar vervolgonderwijs of werk
Ouders en leerlingen
PO leerlingen 4-12 jaar
Ouders en leerlingen
Leerlingen uit het SBO of SO
...die terugstromen naar het (speciaal) basisonderwijs
Ouders en leerlingen
VO leerlingen
...die overstappen naar een andere vo school
Ouders en leerlingen
PO leerlingen die zij-instromen
...vanwege een verhuizing of overstap naar een andere school
Ouders en leerlingen
Leerlingen jonger dan 4 jaar
...die nog geen school hebben