Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen een plek krijgen die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden, zo dichtbij huis als mogelijk.

Ook als een kind, om welke reden dan ook, extra onderwijsondersteuning nodig heeft.

In Zoetermeer zorgen wij voor onderwijs en ondersteuning waarmee elk kind in onze stad het beste uit zichzelf haalt.

Aan deze website
wordt nog gebouwd

De oude website van het Primair Onderwijs is nog bereikbaar.

Bekijk onze video

 

Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt samen met de school, de ouders en de (oudere) leerling gekeken welke extra ondersteuning dat is. Als de ondersteuning meer is dan de school kan bieden, dan wordt het samenwerkingsverband betrokken. 

Het is belangrijk dat school en ouders goed samenwerken…
 

Het samenwerkingsverband en de gemeente Zoetermeer streven ernaar dat alle Zoetermeerse kinderen zo thuisnabij mogelijk, liefst in hun eigen wijk en binnen de eigen gemeente, naar school kunnen gaan. De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht.

Voor ouders

Afspraken over de toelating en plaatsing van leerlingen

Arrangementen Passend Onderwijs

Aanvragen bij het SWV

In Zoetermeer werken alle organisaties die met kinderen werken samen in Meerpunt. Hier werkt het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) samen met zo’n 20 partners die ondersteuning en zorg bieden aan kinderen en jongeren in hun sociale omgeving. Meerpunt vormt de ‘lijm’ tussen alle partners en is de paraplu boven de gezamenlijke ondersteuning en zorg. Meer informatie over Meerpunt vindt u hier.

Meerpunt-basisprincipes zijn:

  • gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • samenwerking tussen zorgverleners
  • ketenaanpak
  • centrale rol voor ouders/verzorgers (niet praten over, maar met het gezin)
  • uitvoerende zorgverleners nemen deel aan IHI-overleg
  • 1 kind – 1 gezin – 1 plan met 1 zorgcoördinator

Samenwerken

Gemeente en jeugdzorg

Dyslexie

Handleidingen Kurzweil

Op deze pagina vindt u diverse handleidingen voor het software pakket Kurzweil.