Passend onderwijs voor alle Zoetermeerse kinderen

Samen opgroeien in Zoetermeer 
Leren van én met elkaar 

Onder de naam SWV Zoetermeer werken de samenwerkingsverbanden voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Zoetermeer samen. Met elkaar, maar ook met de scholen, schoolbesturen, jeugdhulp, leerplicht, ouders en andere betrokkenen. 

Ons doel is passend onderwijs voor ieder kind zodat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Alle leerlingen moeten een plek krijgen die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Scholen bieden extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Het is belangrijk dat school en ouders goed samenwerken. Vooral als een leerling of het gezin extra hulp of ondersteuning nodig heeft. De kennis van ouders en school vullen elkaar vaak goed aan. 

Het SWV Zoetermeer stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van de school. Het samenwerkingsverband is er voor scholen en voor ouders en kan ondersteunen in het vinden van een optimale onderwijsplek voor elke leerling.

Hieronder een overzicht van alle scholen voor basis- en speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs binnen de regio Zoetermeer:

 

Het SWV onderscheidt vijf belangrijke deelgebieden die verbeeld zijn in ons logo: 

 

 

Passend onderwijs

Ouders en leerlingen

Scholen en besturen

Samenwerking ketenpartners

Procedures en afspraken

 

Om direct naar het deelgebied te gaan dat voor u van belang is, kunt u hieronder of in de menubalk een keuze maken.

 

 

 

Algemene informatie en documenten

Het vakantierooster voor 2023 - 2024 vindt u hier.

Bent u op zoek naar een specifiek document, bekijk dan onze documentenpagina voor een compleet overzicht.

Openstaande vacatures

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.