Contact

Maak gebruik van onderstaand formulier om contact met ons op te nemen

 

Coördinatoren of Adviseurs Passend Onderwijs

De coördinatoren (in het PO) en adviseurs (in het VO) behandelen vragen van ouders en professionals over de begeleiding van leerlingen. Zij adviseren bij de IHI-werkwijze in het PO en bij de aanvraag van TLV’s, in het VO adviseren zij ook over het aanvragen van Leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs (LWOO/PRO).

Voor het PO zijn de coördinatoren te bereiken via:

Tel. 079 – 323 71 66
of per mail
infopo@swvzoetermeer.nl

Voor het VO zijn de adviseurs zij te bereiken op:

Tel. 079 – 321 88 37
of per mail
loket@swvzoetermeer.nl

De adviseurs voor LWOO/PrO zijn te bereiken op:

Tel. 079 – 323 74 00
of per mail
povo@swvzoetermeer.nl

Ambulant begeleiders

In het PO worden via het SWV externe deskundigen ingezet. Deze experts komen van Resonans (cluster 3), de Loodsboot (cluster 4) en de AED (cluster 4). Zij zijn bereikbaar via de school van uw kind.

Begeleiders Onderwijs en Zorg (BOZ)

In het VO bieden de Begeleiders Onderwijs en Zorg (BOZ-er) van het SWV expertise op de scholen. Via de school van uw kind kunt u contact opnemen met de BOZ-er.

Voor algemene vragen zijn zij per mail te bereiken op: boz@swvzoetermeer.nl

Heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht of probleem?

Dan willen wij dit graag zo snel mogelijk weten en oplossen. U kunt uw klacht of probleem het beste eerst bespreken met de direct betrokken medewerker van Het SWV Zoetermeer, dat zal in het PO meestal de CPO (coördinator passend onderwijs) zijn en in het VO de APO (adviseur passend onderwijs). Mocht het probleem dan nog blijven bestaan dan kunt u uw klacht of probleem kenbaar maken bij het bestuur van het SWV via infopo@swvzoetermeer.nl of via infovo@swvzoetermeer.nl

Wil u een advies of compliment geven?

Wat te doen bij een advies of compliment?

Ook adviezen en complimenten horen we natuurlijk graag! We horen het graag als u goede ideeën heeft voor Het SWV Zoetermeer, u kunt ons helpen om te verbeteren. Ook met tips of complinenten kunt u mailen naar infopo@swvzoetermeer.nl of infovo@swvzoetermeer.nl

Bezoekadres

Oostergo 31, 2716AP Zoetermeer