Faciliteren en ondersteunen projecten

Het SWV Zoetermeer levert een bijdrage aan verschillende projecten om onderwijsondersteuning vorm te geven of verder te ontwikkelen. Hieronder belichten we drie lopende projecten:

- Dyslexie training
- HB project
- Onderwijszorg arrangement PO (Zoja)
 

Dyslexie

De VO scholen van het voortgezet onderwijs in Zoetermeer bieden dyslectische leerlingen de mogelijkheid om op school én thuis te werken met een aantal computerprogramma’s die hen helpen bij het lezen van teksten. Sinds 2020 wordt ook met een aantal PO scholen samengewerkt om ondersteuning bij dyslexie aan te bieden.

Het Samenwerkingsverband Zoetermeer faciliteert en organiseert de trainingen aan de leerlingen. Het SWV werkt hiervoor samen met de Orthopedagogische Maatschap Quadraat uit Leiden.

Wanneer bij uw zoon/dochter dyslexie is geconstateerd kan de school hem/haar aanmelden voor het  ‘project ondersteuning dyslectische leerlingen’. 

Hieronder vindt u meer informatie over het project, de voorwaarden om deel te nemen en de kosten er aan verbonden zijn.

Voor wie?

Het project is bedoeld voor (extreem) dyslectische leerlingen met één of meerdere van de volgende kenmerken:

  • een zeer beperkte leestechniek en daardoor heel veel moeite met het begrijpen van geschreven teksten;
  • een voorkeur voor informatie via gesproken woord;  er is een duidelijk verschil tussen het begrijpen van voorgelezen tekst en geschreven tekst;
  • problemen met het indelen en structureren van werk (leerwerk, presentaties, samenvattingen maken e.d.);
  • veel problemen met schrijven (onleesbaar handschrift, zeer veel fouten in de spelling).

Om de leerlingen meer bekend te maken met de gevolgen van hun dyslexie en om hen vertrouwd te maken met de gebruikte software zijn er twee trainingen ontwikkeld.

Dyslexietraining VO
Bedoeld voor VO leerlingen die nog geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van het programma Kurzweil.

Vervolgtraining VO
Bedoeld voor VO leerlingen die op de basischool de dyslexietraining PO hebben gevolgd..

Dyslexietraining PO
Bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs uit de groepen 7 en 8 en die nog geen of weinig ervaring hebben met het programma Kurzweil.

Waar is de training op gericht?

Dyslectische leerlingen blijken teksten slechter te begrijpen dan niet dyslectische leerlingen. Zij hebben door hun leesprobleem echter een laag leestempo. Het korte termijn geheugen heeft een beperkte capaciteit. Doordat veel energie gaat zitten in de technische aspecten van het lezen, is het begrijpen moeilijk. Hierdoor zal een tekst meerdere malen gelezen moeten worden. Dat kost tijd, en die is er vaak niet. 
De training en de aangeboden software zijn vooral gericht op compenseren en dispenseren, alhoewel de remediërende effecten niet onderschat moeten worden.

Download hier het informatiepakket over het 'Project ondersteuning dyslectische leerlingen'.

Hier kunt u diverse handleidingen voor het programma Kurzweil downloaden.