Privacy

Het Samenwerkingsverband gaat zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen en verstrekt gegevens van leerlingen zonder toestemming van ouders en/of leerlingen niet aan derden.
De meeste persoonsgegevens van leerlingen krijgt het samenwerkingsverband wanneer de school waar de leerling staat ingeschreven of is aangemeld een aanvraag voor extra ondersteuning indient. Dit zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en adres. Soms worden ook bijzondere persoonsgegevens, zoals psychologische onderzoeksgegevens of medische gegevens met het Samenwerkingsverband gedeeld. Dit gebeurt alleen als dat nodig is om de juiste ondersteuningsvraag voor de leerling te bepalen en alleen na toestemming van ouders/verzorgers.

Het Samenwerkingsverband heeft persoonsgegevens van leerlingen nodig om zijn taken goed te kunnen uitoefenen. Deze taken zijn onder andere:

Verdeling van ondersteuningsmiddelen, de toekenning van arrangementen en het bepalen van de toelaatbaarheid tot het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SWV PO) of tot het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (SWV VO)

  • Het adviseren van de scholen over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen
  • Het bieden van onderwijs en ondersteuning binnen een bovenschoolse voorziening, OPDC of Flex College
  • Het uitvoeren van psychologisch onderzoek

De persoonsgegevens van leerlingen worden door het Samenwerkingsverband VO digitaal opgeslagen in een webapplicatie van Onderwijs Transparant. Dit systeem is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van het Samenwerkingsverband VO. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Het Samenwerkingsverband maakt geen gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen van de scholen van het samenwerkingsverband.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) te bekijken, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met het Samenwerkingsverband.