Team

Coördinatoren of Adviseurs Passend Onderwijs
De coördinatoren (in het PO) en adviseurs (in het VO) behandelen vragen van ouders en professionals over de begeleiding van leerlingen. Zij adviseren bij de IHI-werkwijze in het PO en bij de aanvraag van TLV’s, in het VO adviseren zij ook over het aanvragen van Leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs (LWOO/PRO).

Voor het PO zijn de coördinatoren te bereiken op:
Tel. 079 – 323 71 66 of per mail infopo@swvzoetermeer.nl

Voor het VO zijn de adviseurs zij te bereiken op:
Tel. 079 – 321 88 37 of per mail loket@swvzoetermeer.nl

De adviseurs voor LWOO/PrO zijn te bereiken op:
Tel. 079 – 323 74 00 of per mail povo@swvzoetermeer.nl

Ambulant begeleiders
In het PO worden via het SWV externe deskundigen ingezet. Deze experts komen van Resonans (cluster 3), de Loodsboot (cluster 4) en de AED (cluster 4). Zij zijn bereikbaar via de school van uw kind.

Begeleiders Onderwijs en Zorg (BOZ)
In het VO bieden de Begeleiders Onderwijs en Zorg (BOZ-er) van het SWV expertise op de scholen. Via de school van uw kind kunt u contact opnemen met de BOZ-er.
Voor algemene vragen zijn zij per mail te bereiken op: boz@swvzoetermeer.nl

Bestuur en algemene ondersteuning
Het bestuur, secretaresse, financieel medewerker en ICT ondersteuner zorgen voor een goed lopend geheel op zowel beleidsmatig, financieel, ICT en organisatorisch vlak.
Zij zijn te bereiken op: Tel. 079 – 316 04 63, keuze 0 of per mail via info@swvzoetermeer.nl