Extra zorg in het voortgezet onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Leerwegondersteunend onderwijs is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) voor leerlingen die met extra begeleiding in staat zijn een diploma in één van de leerwegen van het VMBO te behalen.
Met LWOO krijgt een leerling in principe dezelfde vakken, maar zijn de methodes en begeleiding aangepast.

Extra zorg in het voortgezet onderwijs
Praktijkonderwijs (PrO)
Extra zorg in het voortgezet onderwijs
Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)