Extra zorg in het voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs (PrO)

Praktijkonderwijs is onderwijs voor leerlingen die op de basisschool al veel moeite met leren hadden. Verwacht wordt dat zij niet in staat zijn een diploma te halen.
Deze leerlingen worden voorbereid op een plaats op de arbeidsmarkt.
Kenmerkend voor het PrO zijn: kleine groepen, veel aandacht voor sociale vaardigheden en veel individuele begeleiding. Het onderwijs is gericht op het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt.

Extra zorg in het voortgezet onderwijs
Praktijkonderwijs (PrO)
Extra zorg in het voortgezet onderwijs
Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)