Het SWV Zoetermeer

Het SWV Zoetermeer biedt

Binnen Zoetermeer zijn verschillende afspraken gemaakt over de invulling van Passend Onderwijs. Ook zijn er vaste procedures, bijvoorbeeld de IHI procedure in het basisonderwijs waarmee alle scholen op eenzelfde manier werken wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Of de afspraken over het aanvragen van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) voor het speciaal (voortgezet) onderwijs. De afspraken en procedures zijn voor u op een rij gezet.

Binnen Zoetermeer zijn verschillende afspraken gemaakt over de invulling van Passend Onderwijs. Ook zijn er vaste procedures, bijvoorbeeld de IHI procedure in het basisonderwijs waarmee alle scholen op eenzelfde manier werken wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Of de afspraken over het aanvragen van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) voor het speciaal (voortgezet) onderwijs. De afspraken en procedures zijn voor u op een rij gezet.

 

Organisatie en documenten